Om oss

Thomas (39)

Thomas er en blid og trivelig mann, med talenter innen musikk, data og formidlingsevne. Han er utdannet lærer, spesialpedagog og musiker, og har erfaring både som lærer, daglig leder, IT-konsulent og klinisk pedagog. Thomas har også mye erfaring innen menighetsarbeid fra Norge; barnearbeid, ungdomsarbeid, kor/band, misjonsarbeid, ledelse.


Camilla (38)

Camilla er en vennlig og omtenksom dame, med talenter innen administrasjon, rådgivning, sjelesørging og formidlingsevne. Hun er utdannet lege og barnepsykiater, og har arbeidserfaring innen både barnepsykiatri og voksenpsykiatri, somatisk barneavdeling og flere andre steder under turnus/spesialisering. Camilla har mye erfaring fra forskjellige menighetsarbeid i Norge; Alpha-kurs, søndagsskole, dans, misjonsarbeid.


Samuel (10)

Samuel er en sprudlende og meget sosial gutt, med talenter innen sang og piano. Han holder også på med å lære seg fløyte. Han er snill, omtenksom og opptatt av å være god mot andre. Samuel er blitt flink i spansk, i tillegg til at han holder på å lære engelsk og guarani.


Jeremia (5)

Jeremia er en glad og fysisk aktiv gutt som liker å sjarmere andre, med talenter innen sang og dans. Jeremia er ikke sjenert og kan fint synge høyt overalt hvor vi ferdes, både på norsk, spansk, guaraní og engelsk. Men han kan fint også lage et danseshow for de som tar seg tid til å være publikum.

Vi bor på en nyoppusset misjonsstasjon (tidligere klinikk og skole for norske misjonærbarn) i byen Atyrá i Cordillera i Paraguay. Siden 2018 har vi endret på misjonstjenesten vår betraktelig her i Paraguay, hvor vi jobber mer nasjonalt – først og fremst i de nærmeste byene rundt oss i tillegg til Atyrá. En del av arbeidet er også mer delegert mellom oss etter endringen. Her er en oversikt:
Camilla åpnet i april 2018 et samtalesenter for de som trenger et samtaletilbud/terapi vedrørende alvorlige erfaringer eller andre psykiatriske utfordringer. Senere åpnet hun også samtalesenter i Ypacaraí. Tilbudet er gratis for de som måtte trenge hjelp. Besøket på samtalesenterne har tatt seg kraftig opp.
Hver måned gjennom stort sett hele 2018 har vi holdt kurs (som gjerne er lagt over 4 kvelder) til forskjellige menigheter vedrørende oppdagelse og bruk av nådegaver, personlig stil og hjertesak (kall). De første menighetene rapporterer i ettertid at menigheten har opplevd (og fortsatt opplever) økt kunnskap, frigjøring av nådegaver, økt fokus på enheten menigheten er ment til å være (Kristi kropp jfr Rom 12, 5), menigheten tar flere og større initiativ og er mer fri til å jobbe for Guds rike. Dette er gode tilbakemeldinger, og det oppmuntrer oss til å fortsette arbeidet med mål om disippelgjøring av menigheten og på sikt ledertrening. Thomas avsluttet vårt bidrag vedrørende dette kurset med å gi opplæring til bibelskolestudentene (i Caacupe), og ved avslutningen av skoleåret var Thomas til stede og overakte diplom, kursmateriell og senere ressurser slik at bibelskolestudentene kan holde kurset til de menighetene som ennå ikke har fått kurs i sin menighet.
Camilla gikk inn i søndagsskolearbeidet i Atyrá som en del av sin misjonstjeneste fra og med april 2018. Hvor fokuset er mer bevissthet på de minste på søndagsskolen, som ofte ikke får en differensiert undervisning fra Bibelen. Vi håper på en utvikling av søndagsskolen for å se på dette som en god investering for menighetens fremtid, og ikke minst for hvert enkelt barns (evige) liv.
Thomas har derfor hatt et delegert større ansvar for budsjett, regnskap og blogg/infobrev som en del av vårt nødvendige misjonsarbeid i Paraguay.
Vi er under planlegging av et siste kurs for eksisterende og nye ledere i Filadelfia (420), som vil kunne bidra til en bedre utrustning av ledere til å ta imot enda flere disipler ettersom Guds rike brer seg.

Tidligere dreide vår misjonstjeneste seg mer i å tilrettelegge for og ta imot studenter og andre misjonsinteresserte på misjonsstasjonen her i Atyrá. Denne delen av misjonstjenesten vår har vi lagt ned for å fokusere mer på vårt kall til disippelgjøring av menighetene (i Filadelfia 420) og etterhvert ledertrening.

Barna våre går på spansktalende skoler i Atyrá. Samuel har i tillegg norsk skole hver dag sammen med oss foreldre som lærere. Derfor er vår administrative hverdag i Atyrá, men vi foretar en del reiser for å kunne gjennomføre kurs/seminarer/møter/samtalesenter.