Samuel har eksamen

Oppdateringer rundt Samuel og skole er at Samuel for tiden har eksamens periode ved den nasjonale (paraguayanske) skolen. Så rart det enn høres ut som, så har alle skoleklasser fra 1.klasse og hele veien ut videregående skole – eksamener sommer og vinter. Nå er det vintereksamenene som avvikles, og de skal teste hvor elevene ligger an i forhold til resterende pensum. Sommereksamenene tester om elevene består skoleåret, så de er litt mer alvorlige – for det kan hende at elevene må gå om igjen samme skoleår, om karakterene blir for dårlig.

Ved den norske skolen, så jobbes det nå med å fullføre norsk-, matte- og engelskplanen i kunnskapsløftet. Han ligger greit an til å fullføre fagene, og prøvene viser at Samuel har god forståelse. Vi tror nok det skal gå riktig så bra å begynne i 5.klasse til høsten i Norge.

Kommentarer