Om arbeid blant de nasjonale

Her kommer en oversikt over arbeidet vi driver sammen med de nasjonale (dvs i samarbeid med Filadelfia 420 – hovedsete Ypacarai):

  • Ta imot studenter fra Gå ut senteret. Året 2018/2019 er det Lars Morgan Førland fra Eidsvoll og familien Saucedo i PJC, Paraguay som har hatt ansvaret for studentene. Vi har tatt imot to team fra GUS (året 2016/2017 og 2017/2018), som praksiskoordinatorer, mentorer og internatforeldre. Vi har hatt et samarbeid med Filadelfia Atyrá om integrering av ungdommene i ungdomsmiljøet, som hjelpere på søndagsskolen og evangeliseringsarbeid blant barn i fattig bydel (Hora Feliz). Vi har hatt et samarbeid med Hogar Norma som hoved praksisplass for studentene, og med Py’a Porã Renda – en førskole for barn fra søppeldynga i Pedro Juan Caballero som praksisplass ca 1 måned.
  • Ta imot korttids misjonærer/besøkende fra Norge. Gjennom årene fra 2016 til 2019, har vi hatt ca 20 personer fra Norge som har vært her på besøk fordi de har en relasjon til Paraguay eller på grunn av et oppdrag som korttidsmisjonærer eller volontører. Vår oppgave er/har vært foruten å være vertskap, knytte kontakt med de nasjonale lederne og sammen med flere av nordmennene arrangere eventer/konferanser/møter i samarbeid med lederne i Filadelfia 420 etc.
  • Deltakende i menighetsarbeid i Atyrá. Vi er med i forskjellig menighetsarbeid i vår lokale menighet i Atyrá, både som forbedere, forkynnere, søndagsskolearbeid, evangeliseringsarbeid blant barn, lovsang, noe samarbeid med ungdomsarbeidet og mye mer.
  • Kursing av menigheter i Paraguay. I ca ett årstid har vi hatt kursvirksomhet over store deler av landet i forbindelse med kurset Nådegaver, Personlig stil, Hjertesak. Dette er et omfattende kurs, med mål om mer disippelgjøring av menigheten. Kurset er nå gitt over til nasjonale kursinstruktører, som fortsatt er bibelskoleelever. 2019 vil det være oppstart av nye kurs ledet av Thomas; lederkurs. Det jobbes aktivt sammen med pastorene/lederne for å få laget kurset ferdig, før det vil bli tilbud for eksisterende og nye ledere ca i slutten av april 2019.
  • Arrangementer. Vi er delaktig i flere eventer og konferanser i samarbeide med Filadelfia 420.
  • Samtalesenter/Consejeria. Camilla driver 2 samtalesenter i tilknytting til menigheten i Atyrá og i Ypacaraí. Begge steder er det samarbeid med andre samtaleterapeuter som er delvis i opplæring av Camilla, med tanke på mulig overtakelse av samtalesentrene når vi reiser tilbake til Norge.
  • Forkynnelse. Thomas er ved ulike anledninger med som forkynner i andre Filadelfia-menigheter/byer.

Kommentarer