Be for …

Her legger vi ut våre bønneemner:

Mars 2019:

  • Be for den videre driften av Centro Hagan Discípulos.
   • Be om at det kommer inn nok av driftsmidler.
   • Be om at det kommer inn nok oppussingsmidler.
   • Be om stabilitet for de ansatte, bruken av senteret og at det blir en velsignelse for Filadelfia-menighetene i Paraguay.
  • Be for en god avslutning for misjon Bølum Kjørstad.
   • Be om at alt skal gå bra for oss som familie i flytteperioden tilbake til Norge i løpet av 2019.
   • Be om at såkalt «omvendt kultursjokk» ikke skal plage oss som familie for mye, men at vi kommer oss greit på plass i vår by Trondheim, i vårt hus, i vår menighet, på skolen/i klassene for barna og i jobbene våre.
   • Be om at overføringen av arbeidet til de nasjonale skal gå knirkefritt.

Takk for forbønn!
Guds velsignelser!