Støtte

Vedrørende støttepartnerne våre, se lenger ned!

Vårt arbeid i Paraguay trenger støtte

Våre støttepartnere (menigheter og private) og vår utsendermenighet finansierer vår lønn. Men både det arbeidet vi driver pr i dag og fremtidig arbeid vil være avhengig av enda flere støttepartnere – gjerne både fra menigheter og/eller private.

For tiden drifter vi misjonsstasjonen i Atyrá, som tidligere har vært både klinikk, skole for norske misjonærbarn og sist et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere. Misjonsstasjonen brukes pr idag til andre norske besøkende til norsk misjonsarbeid i Paraguay. Bygningene er gamle, og det trengs av og til litt oppussing/vedlikehold. Dette koster penger, og skulle du ønske å gi penger til dette – vil det være med å bidra til at misjonsstasjonen består også inn i fremtiden. I fremtiden vil støtte til misjonsstasjonen gå direkte til det nye kunnskapssenteret CHD, som vil ha egen økonomi, kontonummer og VIPPS. På forhånd tusen takk!

Etter at vi satte i gang misjonsarbeidet vårt (beskrevet på siden «Om oss«), ser vi at dette koster en del penger. Takket være sponsorer (menigheter og private) i Norge, kan vi tilby våre «tjenester» gratis for menighetene og privatpersoner i Paraguay. Siden vi planlegger å gjøre dette arbeidet helt frem til vi flytter tilbake til Norge, ønsker vi oss flere sponsorer til dette arbeidet. Følg med på bloggen vår, for rapporter innen denne type arbeid, eller send en e-post til thomas@bolumkjorstad.com hvis du ønsker å etterspørre rapporter. Vi ønsker å vise at vårt arbeid er viktig, at paraguayerne tar godt imot «tjenestene» våre og ikke minst at «tjenestene» er nødvendig for Paraguay pr idag – ved å legge ut rapporter her på bloggen. Imidlertid er det enkelte ting som er vanskelig å skrive om, såpass offentlig. Derfor er det greit å bestille også pr e-post, om du lurer på noe.
Alle kurs/seminarer som vi holder koster penger, først og fremst i form av kopiering av materiell, men også transportutgifter (og evt overnattingsutgifter) når menighetene er langt unna oss.
Samtalesenteret har stort sett mindre utgifter i form av innkjøp av materiell/utstyr/evt møbler.

Støtte til misjonsarbeidet kan gis til kontonr: 3000.33.70700.
MÅ merkes med «
Avd 952» og evt om pengene skal øremerkes.
Kontoeier: Betel Trondheim. Du kan gi engangsstøtte eller bli med som fast støttepartner (evt med skattefradrag).
Send oss gjerne en beskjed på e-post om at du har gitt engangsstøtte til arbeidet eller om du ønsker å bli fast giver.
E-post: 
thomas@bolumkjorstad.com

STØTTEPARTNERE

Dette misjonsprosjektet (utsendelse av familien Bølum Kjørstad) er finansiert av vår arbeidsgiver Betel Trondheim og mange andre støttepartnere (private sponsorer og støttemenigheter).

Våre private støttepartnere nevnes ikke her med navn, men er viktige bidragsytere til at økonomien går rundt for oss. Mange av våre venner har gitt små og store engangsbeløp, hvor mye av dette har blitt brukt til å etablere oss i Atyrá, skape et hjem med nødvendig inventar samt fått kjøpt en bil til arbeidet. Vi har også en del faste støttepartnere som gir månedlig støtte. Det betyr også mye for oss, og gir en direkte innvirkning på lønnen vår. Selv om misjonærlønnen er lav sammenliknet med norske inntekter, lever vi et godt liv med trygge økonomiske rammer her i Paraguay takket være våre private støttepartnere, støttemenigheter og vår utsendermenighet.

En god del menigheter har også gitt oss engangsbeløp, noe som fordeles utover året til lønn og noe til investeringsbeløp som går til misjonssenteret/vårt hjem. Vi er veldig takknemlig for hver og en av de forskjellige menighetene som har støttet oss med små og store engangsbeløp.

Her er våre faste støttemenigheter:
Pinsekirken Tabernaklet Bergen
Røros Pinsemenighet
Betel Tana
Filadelfia Trysil
Betania Stathelle
Betel Åmotsdal

Vår utsendermenighet som også gir et viktig bidrag til økonomien vår er Betel Trondheim.

Tusen hjertelig takk til alle våre faste støttemenigheter også!

Guds rike velsignelser til alle våre støttepartnere, om det så er i vår egen utsendermenighet, menigheter og private som har gitt engangsbeløp eller det er våre faste private og menigheter som gir oss trygghet måned etter måned!