Velsignelse på velsignelse

Hei, og takk for sist til de av dere som vi traff da vi var i Norge i august og september.  Vi besøkte familie og venner i Oslo og Trondheim, og menigheter i Åmotsdal, Trysil, Trondheim, Stathelle og Eidsvoll. Selv om det ble mye reising er vi svært takknemlige for muligheten til å fortelle om vårt misjonsarbeid og Paraguay i de ulike menighetene, og den varme velkomsten og gjestfriheten vi ble møtt ved samtlige steder. Vi føler oss rikt velsignet!

Vi er tilbake i Atyrá og det er godt å være her igjen. Vi kom alle fort inn i hverdagen igjen og merker det er stor forskjell fra nå og samme tid i fjor. Alt føles lettere nå, fordi vi kan språket, kjenner stedet og menneskene her. Dagen etter at vi kom tilbake fòr en tornado/skypumpe gjennom Atyrá. Vi oppholdt oss heldigvis innendørs, men ble vitner til voldsom vind og regn. Deler av treet i hagen blåste over ende, og takrenne ble blåst ut av posisjon. Vi var heldige, det var få ødeleggelser på tomta der vi bor, sammenliknet med andre steder i byen. Et annet sted i Paraguay var det 2 personer som døde på grunn av at tornadoen raserte et hus hvor det oppholdt seg mange mennesker.

Den siste uken har vært veldig innholdsrik og spennende med tanke på vårt misjonsarbeid. Vi har holdt et dagsseminar for 17 pastorer og ledere fra de nærmeste menighetene i og rundt Atyrá og fikk gode tilbakemeldinger i etterkant. Seminaret handlet om viktighet av disippelgjøring og å få de ulike nådegavene i menigheten i bruk, og vi vekslet mellom bibelstudie, undervisning og gruppearbeid. Deltakere var aktive og vi fikk mange gode drøftinger og innspill underveis. Hensikten med seminaret var også å informere om kurset om nådegaver (basert på «hånd i hanske» og «use your talents») som vi ønsker å tilby menighetene i samarbeid med pastorene og lederne fra desember av. Vi fikk umiddelbar respons fra 6 menigheter om at de ønsker kurset snarest mulig.

Vi har blitt velsignet med en misjonsaspirant fra vår utsendermenighet Betel Trondheim. Hun heter Marisel Torres, er 27 år, utdannet sosialantropolog og skal være her noen måneder fordi hun har et misjonskall. Hun har chilenske foreldre og snakker flytende spansk, og har hjulpet oss bl.a med tolking under seminaret om nådegaver, og når Thomas har talt på ulike møter i ulike menigheter. I disse talene har Thomas og Marisel bl.a formidlet viktigheten av hver enkeltperson i menigheten som en del av Kristi legeme, og viktighet av tilgivelse, i etterkant av hvert møte var det mange som kom til forbønn.

Vår nye volontør Sanan er også på plass. Hun var her som student fra Gå ut senteret i vinter og kjenner derfor både barna våre og byen godt fra før. Hun er viktig for oss med tanke på norsk skole for Samuel (hun skal være lærer under veiledning av Thomas) og barnepass av begge barna når begge vi voksne jobber. Sanan er også en velsignelse for oss!

Kort oppsummert føler vi oss rikt velsignet: Gud har sendt oss viktige personer i rett tid som kan hjelpe oss med ulike oppgaver. Gud fortsetter å bekrefte vårt kall om ledertrening/disippelgjøring og legger til rette for godt samarbeid med lederne her. Gud velsigner oss voksne og barna med trivsel og venner og videre språkutvikling. Vi er alle friske og føler vi er akkurat der Gud vil ha oss nå!

Kommentarer